Skip to main content

Hybridmöten har blivit allt vanligare de senaste åren, och det med goda skäl. De erbjuder en flexibel och effektiv lösning för att samla människor, oavsett var de befinner sig.

Vad är ett hybridmöte?

Ett hybridmöte är en kombination av ett fysiskt möte och ett distansmöte. Deltagare kan vara närvarande i samma rum eller ansluta online via en videokonferens plattform.

Varför hybridmöten?

Det finns många fördelar med hybridmöten:

 • Flexibilitet: Möjliggör deltagande oavsett geografisk plats eller tidszon.
 • Effektivitet: Minskar behovet av resor och sparar tid och pengar.
 • Inkludering: Ger alla möjlighet att delta, oavsett om de har funktionsnedsättning eller andra hinder.
 • Hållbarhet: Bidrar till en mer miljövänlig arbetsplats genom att minska koldioxidutsläpp från resor.

Hur genomför man ett framgångsrikt hybridmöte?

För att få ut det mesta av hybridmöten är det viktigt att planera och genomföra dem på rätt sätt.

Här är några tips:

 • Ha en tydlig agenda och mål.
 • Använd rätt teknik och utrustning.
 • Testa tekniken i förväg.
 • Skapa en inkluderande mötesmiljö för alla deltagare.
 • Var tydlig med hur du vill att deltagarna ska interagera.
 • Följ upp efter mötet.

Var kan jag lära mig mer om hybridmöten?

Här är några resurser där du kan lära dig mer om hybridmöten:

 • Wikipedia artikel om hybridmöten:
 • Guide till framgångsrika hybridmöten från Telia
 • Blogginlägg om hybridmöten från Microsoft
 • Tips och råd för hybridmöten från Prevent
 • Utrustning Forecom

För att kunna ha hybridmöten på ett bra sätt behöver du följande teknik:

Mötesrum:

 • Videokonferensutrustning: En kamera, mikrofon och högtalare av god kvalitet är avgörande för att alla deltagare ska kunna se och höra varandra tydligt. Du kan använda en separat videokonferenssystem eller en inbyggd funktion i en plattform för samarbete som Zoom eller Teams.
 • Storbildsskärm: En storbildsskärm gör det lättare för alla deltagare att se presentationer och annan information som delas under mötet.
 • Ljudsystem: Ett bra ljudsystem är viktigt för att alla deltagare ska kunna höra varandra tydligt. Om du har en stor konferensrum kan du behöva använda mikrofoner och högtalare i taket.

Deltagare:

 • Dator eller surfplatta: Deltagare som deltar på distans behöver en dator eller surfplatta med en bra internetuppkoppling.
 • Videokonferensprogramvara: Deltagare som deltar på distans behöver programvara för videokonferenser, till exempel Zoom eller Teams.
 • Hörlurar och mikrofon: Hörlurar och mikrofon av god kvalitet kan förbättra ljudkvaliteten för deltagare som deltar på distans.

Andra funktioner:

 • Mötesinspelning: Mötesinspelning kan vara en bra funktion för deltagare som inte kan delta i realtid.
 • Skärmdelning: Skärmdelning gör det möjligt för deltagare att dela presentationer och annan information med varandra.
 • Chattfunktion: En chattfunktion kan vara ett bra sätt för deltagare att ställa frågor och kommentera under mötet.

Tips:

 • Testa tekniken i förväg: Det är viktigt att testa tekniken i förväg för att säkerställa att allt fungerar som det ska.
 • Ha en tydlig agenda: En tydlig agenda hjälper till att hålla mötet fokuserat och effektivt.
 • Var aktiv och engagerad: Det är viktigt att vara aktiv och engagerad i mötet, oavsett om du deltar på plats eller på distans.
 • Var respektfull mot alla deltagare: Det är viktigt att vara respektfull mot alla deltagare, oavsett om de deltar på plats eller på distans.

Sammanfattning

Hybridmöten är en innovativ mötesform som kan erbjuda många fördelar. Med rätt planering och genomförande kan de vara ett effektivt sätt att samla människor, oavsett var de befinner sig.

Kom ihåg:

 • Hybridmöten handlar om mer än bara teknik. Det handlar om att skapa en inkluderande och engagerande mötesmiljö för alla deltagare.
 • Det finns många resurser tillgängliga för att hjälpa dig att komma igång med hybridmöten.

Lycka till!