Skip to main content

Ett noggrant anpassat belysningssystem med korridorfunktion och närvarofunktion är en mycket smart lösning för gym och andra företagslokaler. Dessa innovativa funktioner erbjuder flera fördelar som förbättrar både upplevelsen för personal och besökare, samt energieffektiviteten i lokalen.

Korridorfunktion för en minskad energiförbrukning: 

  • Korridorfunktion är en innovativ teknik inom belysning som optimerar ljuset i korridorer och andra mindre trafikerade områden. Genom att automatiskt justera ljusstyrkan baserat på närvaron av människor eller aktiviteten, kan korridorfunktionen spara energi och förlänga belysningens livslängd. Detta resulterar både i ekonomiska besparingar och en minskad miljöpåverkan. Korridorfunktionen är ett smart och effektivt sätt att skapa en säker och bekväm arbetsmiljö samtidigt som den bidrar till en mer hållbar och energieffektiv belysningslösning.

Närvarofunktion för en optimerad energiförbrukning:

  • Närvarofunktionen upptäcker automatiskt rörelse i rummet och justerar belysningen efter behov. När ingen befinner sig i rummet reduceras ljusstyrkan eller så stängs lampan av, vilket minskar onödig energiförbrukning och sparar pengar.

Förbättrad arbetsmiljö och prestation:

  • Ett väl anpassat belysningssystem skapar en optimal arbetsmiljö. I gymmet ger det jämn belysning över träningsutrustning och stora ytor, vilket minskar risken för skador och förbättrar träningsprestationen. För företagslokaler skapar det en produktiv och inspirerande arbetsmiljö för anställda, vilket kan leda till en ökad effektivitet och kreativitet.

Hållbarhet och miljömedvetenhet:

  • Genom att välja ett belysningssystem med korridorfunktion och närvarofunktion bidrar gym och företagslokaler till en mer hållbar framtid. Den minskade energiförbrukningen minskar koldioxidutsläppen och hjälper till att bevara miljön.

Få hjälp av ett kompetent team

När du vill uppdatera belysningen i ett gym, en skolbyggnad eller någon annan typ av lokal så är ett belysningssystem ett bra val. Det är då viktigt att du får professionell hjälp av ett företag som är specialister på belysningslösningar. Ett bra tips på ett sådant företag är Vadsbo. Vadsbo har lång erfarenhet inom branschen och vet precis hur de ska designa ett system som passar ditt företag.

Ett belysningssystem med korridorfunktion och närvarofunktion är en smart investering för gym och andra typer av företagslokaler. Det skapar en säker, energieffektiv och inspirerande miljö som gynnar personal, samarbetspartners, besökare och även företagets egna hållbarhetsmål.