Skip to main content
Allt

Helt säker destruktion och återvinning av konfidentiellt material

By 2023-08-28No Comments

Helt säker destruktion och återvinning av konfidentiellt material

VI GARANTERAR BORTTAGNING AV KÄNSSLIG INFORMATION FRÅN PAPPER, DIGITAL LAGRING OCH PRODUKTER – FÖR ALLTID

Genom vår fullt GDPR-anpassade service kan du känna dig trygg med att all hantering av sekretess är täckt – tillgänglig över hela landet. Vi erbjuder en skräddarsydd lösning för hantering av din sekretess, från insamling av dina konfidentiella material till utfärdande av destruktionintyg. Oavsett om du driver en mindre verksamhet eller ansvarar för sekretesshanteringen inom en större organisation, så kan vår tjänst skräddarsys efter dina behov.

Vi säkerställer att din känsliga information aldrig hamnar i fel händer. Det spelar ingen roll om det handlar om dokument och data som är utskrivna på papper eller lagrade på elektroniska enheter såsom hårddiskar, USB-minnen eller mobiltelefoner. Vi kan även hantera konfidentiell information som finns fysiskt i andra objekt, till exempel prototyper, lager av produkter eller kemiska ämnen.

DEN KOMPLETTA LÖSNINGEN FÖR ALLA DINA SEKRETESSBEHOV

Med vår landsomfattande tjänst för hantering av konfidentiellt material får du:

  • Säker hantering av information – du behöver inte oroa dig för lagkrav.
  • Enkel process – vi hämtar och anpassar oss efter dina önskemål.
  • Destruktion antingen på plats eller i specialanpassad lastbil – du har full insyn i processen.
  • Färre transporter – du bidrar till att minska miljöpåverkan.
  • Destruktionsintyg – en garanti för din trygghet och en viktig komponent i miljörapportering.

Bli en prenumerant – eller kontakta oss när du behöver assistans

Har du ett kontinuerligt behov av att oskadliggöra konfidentiella dokument? Vi har det rätta utbudet för dig – med låsbara kärl och skåp för konfidentiellt material som är tillgängliga för uthyrning som en del av vår prenumerationstjänst. Kärlen töms enligt ett förutbestämt schema med tömningsintervaller som vi gemensamt bestämmer. Du är också välkommen att kontakta oss vid behov, till exempel när det är dags att rensa gamla arkiv.

Varje organisation & företag hanterar olika former av känsligt material. Vanligtvis involverar detta personlig information och affärskritisk data. Som du säkert är medveten om kan en oavsiktlig läckage av sådan information få allvarliga ekonomiska följder. Dessutom kan det underminera förtroendet för din verksamhet. Vår främsta uppgift är att säkerställa att detta aldrig inträffar.

Om du föredrar att förstöra ditt konfidentiella material på plats erbjuder vi en mobil destruktionstjänst med vår specialdesignade lastbil. Du har självklart möjlighet att övervaka förstörelseprocessen om så önskas. Kontakta Smartrecycling för mer information.