Skip to main content
Allt

Hälsa & god företagskultur på arbetsplatsen: En vinn-vinn situation

By 2024-03-06No Comments

Att ha en god hälsa och en positiv stämning på arbetsplatsen är inte bara trevligt, det är också en investering i både individen och företagets framgång. Forskning visar att friska och glada medarbetare är mer produktiva, kreativa och lojala. De tar också mindre sjukledighet och har lägre risk för utbrändhet.

Hälsofördelar:

 • Minskad stress och ångest
 • Ökad energinivå och motivation
 • Bättre sömn och återhämtning
 • Starkare immunförsvar
 • Lägre risk för hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och andra kroniska sjukdomar

Fördelar för företaget:

 • Ökad produktivitet och effektivitet
 • Minskad sjukfrånvaro och kostnader
 • Bättre arbetsmiljö och arbetsglädje
 • Ökad innovation och kreativitet
 • Starkare employer branding och attraktivitet på arbetsmarknaden

Hur kan man skapa en god stämning på arbetsplatsen?

 • Satsa på friskvård och ergonomi: Ge medarbetare möjlighet till motion, avkoppling och ergonomisk anpassning av arbetsplatsen.
 • Skapa en positiv och inkluderande kultur: Uppmuntra till samarbete, kommunikation och respekt mellan medarbetare.
 • Visa uppskattning och ge feedback: Bekräfta och belöna goda prestationer och ge konstruktiv feedback för utveckling.
 • Fira framgångar och skapa gemenskap: Anordna sociala aktiviteter och event för att stärka sammanhållningen.
 • Ha en tydlig och kommunikativ ledning: Ledare som är tydliga, tillgängliga och lyssnar på sina medarbetare skapar trygghet och förtroende.

Investering i framtiden

Att satsa på hälsa och en god stämning på arbetsplatsen är en investering i både individen och företagets framgång. Det är en investering som ger många positiva effekter, både på kort och lång sikt.

Kom ihåg: En glad och frisk medarbetare är en effektiv medarbetare!

Tips:

 • Läs mer om friskvård och arbetsmiljö på Arbetsmiljöverkets hemsida: 
 • Få inspiration och tips på hur du kan skapa en god stämning på arbetsplatsen på Ledarnas hemsida
 • Om ni behöver influensa skydd så hittar du det här!

Diskussionsfråga:

Vilka åtgärder tror du skulle göra störst skillnad för att förbättra hälsan och stämningen på din arbetsplats?