Skip to main content
Allt

Getingar: Naturväktare och Sommarstugeplåga – Fakta, Funktion och Förebyggande Åtgärder

By 2024-04-11No Comments

Getingar tillhör familjen Vespidae och är insekter som är kända för sitt stick och sin karakteristiska färgning i svart och gult. De är rovdjur och spelar en viktig roll i ekosystemet genom att kontrollera populationen av andra skadedjur, särskilt insekter som larver, bladlöss och andra småkryp som kan skada växter.

Trots deras rykte som irriterande och potentiellt farliga insekter har de en viktig roll i naturen och dess balans.

Det finns många olika arter av getingar runt om i världen, men de vanligaste i Sverige är bland annat vanlig geting (Vespula vulgaris) och tysk geting (Vespula germanica). Dessa arter är sociala insekter och bygger stora bon där de lever tillsammans i kolonier. Getingar bygger sina bon vanligtvis under jorden, i håligheter i träd eller i skyddade utrymmen på byggnader.

Kolonier av getingar består av drottningen, arbetare och hanar. Drottningen är den enda som överlever över vintern och startar en ny koloni på våren genom att lägga ägg. Arbetarna tar hand om uppfödningen av larverna, samtidigt som de samlar mat till kolonin. Hanarna har enbart uppgiften att para sig med unga drottningar. Getingar lever vanligtvis ett par månader, och en koloni når sin höjdpunkt på sensommaren.

Getingar kan ibland utgöra ett problem för människor, särskilt under sommarmånaderna när de blir mer aktiva och det finns mat och söt dryck tillgänglig utomhus. Deras närvaro kan vara särskilt påträngande på platser som sommarstugor där människor ofta äter och umgås utomhus.Läs mer här om problem med getingar.

För att minska risken för getingproblem vid sommarstugan finns det några åtgärder man kan vidta:

  1. Håll mat och dryck täckt: Se till att mat och dryck inte lämnas obevakad utomhus och att eventuella matrester städas undan snabbt.
  2. Använd insektsnät: Sätt upp insektsnät runt matområden eller runt dörrar och fönster för att förhindra att getingar kommer in i stugan.
  3. Undvik parfymer och starka dofter: Starka dofter kan locka till sig getingar, så undvik att använda parfymer eller doftande kosmetika när du är utomhus.
  4. Placera getingfällor: Getingfällor kan vara effektiva för att locka bort och fånga getingar. Det finns kommersiella fällor tillgängliga eller så kan du göra egna fällor med exempelvis sockerhaltiga lockämnen.
  5. Håll dig lugn: Om du stöter på en geting, undvik att vifta med händerna eller springa runt panikartat, eftersom detta kan göra dem mer aggressiva. Håll dig lugn och stilla så kommer de vanligtvis inte att sticka om de inte känner sig hotade.

Om getingar trots försiktighetsåtgärderna blir ett allvarligt problem kan det vara bäst att kontakta professionella skadedjursbekämpare så som Xpertbekämpning för att säkert och effektivt ta bort boet. Att försöka ta bort ett getingbo själv kan vara farligt och leda till stickskador.